Ski schools

Ski schools

Xizək məktəbinin qiymətləri - Цены лыжной школы - Prices of ski school  2019-2020

Həftə sonu və bayram günləri

Weekеnds and holidays

Выходные дни и официальные праздники

Həftə içi

During the week

В течение недели

Özəl dərslər/saat

Private lessons/hours

Частные занятия/ час

Böyüklər

Adults

Взрослые

Uşaqlar (3-11 yaş)

Children (3-11 age)

Дети (3-11 лет)

 

Böyüklər

Adults

Взрослые

Uşaqlar (3-11 yaş)

Children (3-11 age)

Дети (3-11 лет)

 

Hər əlavə adam

Extra pax Дополнит.человек

 

Hər əlavə adam

Extra pax Дополнит.человек

 

Hər əlavə adam

Extra pax Дополнит.человек

 

Hər əlavə adam

Extra pax Дополнит.человек

1

40 AZN

30 AZN

30 AZN

15 AZN

30 AZN

20 AZN

20 AZN

10 AZN

2

65 AZN

40 AZN

40 AZN

25 AZN

55 AZN

30 AZN

30 AZN

15 AZN

6

150 AZN

75 AZN

100 AZN

40 AZN

140 AZN

75 AZN

90 AZN

40 AZN

10

250 AZN

145 AZN

140 AZN

60 AZN

240 AZN

145 AZN

130 AZN

60 AZN

Həftə sonu və bayram günləri

Week еnds and holidays

Выходные дни и официальные праздники

Həftə içi

During the week

В течение недели

Top-klas

Top-class

Топ-класс

 

Böyüklər

Adults

Взрослые

Uşaqlar (3-11 yaş)

Children (3-11 age)

Дети (3-11 лет)

 

Böyüklər

Adults

Взрослые

 

Uşaqlar (3-11 yaş)

Children (3-11 age)

Дети (3-11 лет)

 

Hər əlavə adam

Extra pax Дополнит.человек

 

Hər əlavə adam

Extra pax Дополнит.человек

 

Hər əlavə adam

Extra pax Дополнит.человек

 

Hər əlavə adam

Extra pax Дополнит.человек

Yarım gün (4 s)

Half day (4 h)

Полдня (4 ч)

120 AZN

70 AZN

90 AZN

60 AZN

95 AZN

45 AZN

60 AZN

40 AZN

Bütöv gün

Full day

Весь день

 

240 AZN

 

130 AZN

 

170 AZN

 

80  AZN

 

190 AZN

 

80 AZN

 

120 AZN

 

70 AZN

Qrup dərsi

Group class

Групповые занятия

Böyüklər

Adults

Взрослые

Uşaqlar (3-11 yaş)

Children (3-11 age)

Дети (3-11 лет)

Böyüklər

Adults

Взрослые

Uşaqlar (3-11 yaş)

Children (3-11 age)

Дети (3-11 лет)

2 saat (bir nəfər)

2 hours (per person)

2 часа (на человека)

30 AZN

20 AZN

20 AZN

15 AZN

партнеры

SPORT SYSTEM